Kamerstuk 34550-IV-25

Aanbieding ontslag Kabinet Koeiman en ontbinding van de Staten van Curaçao

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 13 februari 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-25.html
ID: 34550-IV-25

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2017

Op 5 oktober 2016 hebben de Statenverkiezingen op Curaçao plaatsgevonden. Het vormen van een coalitie bleek echter geen makkelijke opgave. Desondanks is het gelukt om met een krappe meerderheid in de Staten een kabinet te vormen, bestaande uit MAN, PNP, PAR en PS. Binnen de coalitie bleef echter onenigheid bestaan over diverse onderwerpen. De Minister-President heeft tevergeefs geprobeerd de coalitie te versterken door het aantrekken van een potentiële coalitiepartner.

Bovenstaande heeft ertoe geleid dat op 12 februari de leden van de fractie PS bij schrijven aan de Gouverneur hebben medegedeeld niet langer het kabinet te steunen. Op dezelfde dag hebben leden van de oppositie en partij PS een overeenkomst ondertekend over de vorming van een nieuwe coalitie. Dit heeft het kabinet doen besluiten de Staten te ontbinden en zelf ontslag in te dienen. Voormelde besluiten zijn aan de Gouverneur aangeboden; de nieuwe verkiezingen vinden vooralsnog plaats op 28 april 2017.

We hebben de afgelopen jaren gezien dat stabiliteit van de regering op Curaçao voordelen heeft gehad. Het is in het belang van dat land zelf dat er op korte termijn weer een stabiele regering is. Het betreft een landsaangelegenheid, maar desondanks volg ik de ontwikkelingen aandachtig.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk