Stemming

Motie van het lid Fritsma over het recht om eenzijdig de banden met de voormalige Nederlandse Antillen te verbreken

8,0 %
92,0 %


CDA

VVD

CU

Houwers

GrKÖ

PVV

PvdD

SP

50PLUS

D66

Van Vliet

Klein

GrBvK

GL

SGP

PvdA


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland gevangen zit in een zorgplicht voor de voormalige Nederlandse Antillen, die alleen door de inwoners van deze oud-koloniën ongedaan gemaakt kan worden;

overwegende dat de bevolking van Nederland over haar eigen toekomst behoort te gaan;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de bevolking van Nederland het recht krijgt om eenzijdig de huidige banden met de voormalige Nederlandse Antillen te verbreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma


Motie van het lid Fritsma over het recht om eenzijdig de banden met de voormalige Nederlandse Antillen te verbreken

2016-10-13
Dossier: 34550-IV
Indiener(s): Sietse Fritsma (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-12.html