Kamerstuk 34550-IV-29

Besteding restgelden ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 23 maart 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-29.html
ID: 34550-IV-29

Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 maart 2017

Graag informeer ik uw Kamer over het volgende. De Minister-President van Aruba, mr. M.G. Eman en ik zijn het op woensdag 22 maart jl. eens geworden over de besteding van de restmiddelen van ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA). Hierover zijn nu goede afspraken gemaakt tussen Aruba en Nederland, het protocol daartoe is bijgevoegd1. De 16 miljoen Arubaanse gulden (ongeveer 9 miljoen euro) die overblijven van het FDA worden op korte termijn ingezet voor het herstel van onder meer wegen en overige infrastructuur, veroorzaakt door het noodweer op Aruba in november 2016, goed bestuur, duurzame ontwikkeling, rechtshandhaving, onderwijs en bescherming van natuur. Het geld voor natuur wordt hoofdzakelijk besteed aan bescherming van de koraalriffen.

Tussen 2000 en 2016 zijn in het kader van de nieuwe samenwerkingsrelatie tussen Aruba en Nederland, zes Meerjarenprogramma’s op Aruba uitgevoerd. Beide landen hebben hiervoor geld gestort in Fondo Desaroyo Aruba (FDA). Met FDA zijn in deze periode 763 projecten gefinancierd, met een totale waarde van ruim 500 miljoen Arubaanse gulden, verdeeld over de sectoren: kwaliteit van bestuur, onderwijs, volksgezondheid, duurzame economische ontwikkeling, rechtshandhaving en Producto Aruba. Eind september 2017 volgt de eindafrekening door Fondo Desaroyo Aruba.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk