Kamerstuk 34550-IV-21

Subsidievaststelling Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) 2004-2014

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 13 december 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-21.html
ID: 34550-IV-21

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2016

Tijdens het wetgevingsoverleg jaarverantwoording 2015 met de Tweede Kamer op 23 juni jl. (Kamerstukken 34 475 IV en 34 475 H, nr. 7) heb ik toegezegd u te informeren over de afwikkeling van de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA).

Hierbij zend ik u een afschrift van de brief van mij aan SONA waarin ik de subsidie over de jaren 2004 – 2014 vaststel1. In de brief kondig ik aan in te stemmen met de wijziging van de statuten waardoor de Nederlandse betrokkenheid bij de Stichting beëindigd wordt.

De aanvraag van SONA tot subsidievaststelling heb ik bijgevoegd2. Deze geeft een overzicht van de programma’s en projecten waaraan de subsidie van mijn ministerie in de jaren 2004–2014 besteed is.

In 2015 zijn 4 evaluaties3 uitgevoerd van de samenwerkingsprogramma`s van SONA. Die heeft u eind 2015 van mij ontvangen.

Ik vertrouw er op u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk