Kamerstuk 34550-IV-9

Motie van de leden Van Raak en Van Laar over vaststellen van het sociaal minimum op basis van de kosten voor levensonderhoud

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 13 oktober 2016
Indiener(s): Ronald van Raak (SP), Roelof van Laar (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-9.html
ID: 34550-IV-9

63,3 %
36,7 %

SGP

Van Vliet

GL

Klein

D66

PVV

50PLUS

Houwers

GrBvK

VVD

PvdA

PvdD

SP

GrKÖ

CDA

CU


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN VAN LAAR

Voorgesteld 13 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de onderstand fors gaat verhogen;

overwegende dat de onderstand ook na de verhoging nog onvoldoende is om in basisbehoeften te voorzien;

verzoekt de regering om, de verhoogde onderstand geen sociaal minimum te noemen en het sociaal minimum vast te stellen op basis van de kosten voor levensonderhoud,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Van Laar