Kamerstuk 34550-IV-15

Verlenging aflopende lening Sint Maarten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 14 oktober 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-15.html
ID: 34550-IV-15

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2016

Hierbij wil ik u informeren over de verlenging van de looptijd van een lening van Naf 26.000.000,– (€ 10,6 mln.) welke uitstaat aan Sint Maarten en op 12 oktober 2016 verliep.

De afgelopen jaren heeft Sint Maarten niet gereserveerd in zijn begroting voor het aflossen van deze lening. Het Land was namelijk voornemens de lening te herfinancieren middels het aangaan van een nieuwe lening via de lopende inschrijving bij Nederland. Het herfinancieren van aflopende leningen is zeer gebruikelijk voor landen.

Op 18 augustus 2016 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn instemming gegeven voor het leenverzoek van Sint Maarten ten behoeve van de herfinanciering van de aflopende lening. Ten tijde van het verzoek werd, volgens het Cft, nog aan de normen van de Rft en de aanwijzing voldaan. Om te kunnen lenen via de lopende inschrijving van Nederland dient Sint Maarten te voldoen aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht (Rft). In zijn advies van 25 augustus 2016 op de tweede uitvoeringsrapportage van Sint Maarten heeft het Cft geconcludeerd dat de begroting 2016 van Sint Maarten niet langer in overeenstemming is met de normen van artikel 15 Rft en dat Sint Maarten onvoldoende invulling heeft gegeven aan de punten uit de aanwijzing uit 2015 (Stb. 2015, nr. 343). Zodoende voldoet Sint Maarten niet langer aan de voorwaarden voor het mogen aantrekken van nieuwe leningen via de lopende inschrijving.

De liquiditeitspositie van Sint Maarten staat het niet toe om de aflossing ineens te voldoen. Om te voorkomen dat Sint Maarten de aflossing niet zou voldoen en in een technische defaultsituatie terecht zou komen, is in samenspraak met de Minister van Financiën en het Cft gekozen voor een verlenging van de huidige lening met 7 jaar. Daarbij worden wel aangescherpte voorwaarden gesteld, te weten: lineaire aflossing (5 jaarlijkse termijnen van Naf 5.200.000,– startende in begrotingsjaar 2019) en een rente van 0,5%, (inclusief een boeterente van 0,22%). Aflossing zal plaatsvinden vanaf 2019 vanwege de van kracht zijnde aanwijzing. Deze bepaalt dat de tekorten op de gewone dienst uit de periode 2010 tot en met 2014 gecompenseerd dienen te worden in de begrotingsjaren 2016 tot en met 2018. Zodoende heeft Sint Maarten voldoende tijd om meerjarig de afschrijvingslast budgettair op te vangen.

Inmiddels hebben zowel Sint Maarten als Nederland de overeenkomst ondertekend, waarmee de verlenging van de lening per 12 oktober 2016 een feit is. De omvang van de staatsschuld van Sint Maarten verandert hiermee niet.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk