Kamerstuk 34550-IV-14

Motie van het lid Pechtold over de deal over de Arubaanse raffinaderij

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 13 oktober 2016
Indiener(s): Alexander Pechtold (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-14.html
ID: 34550-IV-14

27,3 %
72,7 %

50PLUS

SGP

GrKÖ

GrBvK

PVV

VVD

CDA

Houwers

GL

PvdD

SP

PvdA

D66

Klein

CU

Van Vliet


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld 13 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er veel twijfels zijn over de deal ten aanzien van de Arubaanse raffinaderij;

verzoekt de regering, onderzoek te laten doen naar de financiële, geopolitieke en milieutechnische risico's van de deal voor het Koninkrijk, en de Kamer voor het einde van het jaar over de uitkomsten te berichten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold