Kamerstuk 34550-IV-42

Halfjaarrapportages januari - juni 2017 CAft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 1 september 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-42.html
ID: 34550-IV-42

Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 september 2017

Het College Aruba financieel toezicht en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten leggen eens per half jaar een schriftelijke verantwoording af over de geleverde werkzaamheden.

Bijgevoegd vindt u de rapportages over de periode januari tot en met juni 20171.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk