Kamerstuk 34550-IV-26

Uitvoering begroting 2016 Koninkrijksrelaties

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 24 februari 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-26.html
ID: 34550-IV-26

Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 februari 2017

In aanvulling op de brief van 20 december 2016 (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 23) en vooruitlopend op de Slotwet 2016 informeer ik u over enkele zaken in de realisatie van de begroting 2016. Het betreft de aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van Koninkrijksrelaties (IV).

Verplichtingen apparaat (begroting Koninkrijksrelaties, artikel 6 Apparaat)

Na compensatie van het eerder gemelde wisselkoerstekort is per saldo in totaal op artikel 6 Apparaat € 0,9 mln. meer verplichtingen aangegaan dan geraamd bij Najaarsnota 2016. Dit is het gevolg van meer materiële uitgaven door Rijksdienst Caribisch Nederland en daarmee samenhangende aangegane verplichtingen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk