Kamerstuk 34550-IV-32

Halfjaarrapportages juli-december 2016 CAft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 31 maart 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-32.html
ID: 34550-IV-32

Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2017

Het College Aruba financieel toezicht en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten leggen eens per half jaar een schriftelijke verantwoording af over de geleverde werkzaamheden.

Bijgevoegd vindt u de rapportages welke betrekking hebben op de periode juli tot en met december 20161.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk