Kamerstuk 34550-IV-38

Herziene Begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 12 mei 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-38.html
ID: 34550-IV-38

Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2017

Graag informeer ik u over mijn voornemen om met ingang van de voorjaarsnota 2017 de artikelstructuur voor het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties aan te passen.

In 2016 heb ik uw Kamer bij Najaarsnota (Kamerstuk 34 620-IV, nr. 2) geïnformeerd over de oprichting van een wisselkoersreserve om valutaschommelingen op te vangen. Deze reserve staat op artikel 7 nominaal onvoorzien, artikelonderdeel 7.3: onvoorzien. Door de reserve onder het nieuwe artikelonderdeel 7.4: wisselkoersreserve onder te brengen, wordt de huidige reserve en uitputting daarvan apart zichtbaar voor uw Kamer.

Dit vergroot de informatiewaarde van de begroting. Deze wijziging wordt bij voorjaarsnota 2017 doorgevoerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk