Gepubliceerd: 4 mei 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-36.html
ID: 34550-IV-36

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 mei 2017

In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 19 april jl. uw Kamer periodiek te informeren over de voortgang van de verkiezingen op Curaçao, bericht ik u in aanvulling op mijn brief aan uw Kamer van 1 mei jl. (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 35) tot slot over de definitieve uitslag van de verkiezingen voor de Staten van Curaçao.

Het hoofdstembureau heeft woensdag 3 mei 2017 de officiële uitslag van de verkiezingen van 28 april jl. bekend gemaakt. De partij PAR heeft 6 zetels behaald, de partij MAN 5 zetels, de partij MFK 5 zetels, de partij Korsou di Nos Tur 2 zetels, de partij PS 1 zetel, de partij PIN 1 zetel en de partij MP 1 zetel.

Het opkomstpercentage is 66,4 procent -en niet zoals abusievelijk eerder gemeld 76 procent- en is daarmee iets lager dan het percentage van 66,77 procent van de verkiezingen op 5 oktober 2016.

Woensdag 2 mei hebben de lijsttrekkers van de partijen PAR, MAN en PIN een bereidwilligheidsverklaring ondertekend waarin zij verklaren bereid te zijn samen te werken om een coalitieregering te vormen voor de periode 2017–2021 en waarin zij de voorgenomen verdeling van portefeuilles bekendmaken. Daarnaast verklaren de partijen dat binnen 3 maanden na het aantreden van de regering een regeerprogramma zal worden opgesteld.

De nieuwe Staten treden aan op donderdag 11 mei 2017.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk