Kamerstuk 34550-IV-7

Reactie op de uitslag van de verkiezingen te Curaçao en Sint Maarten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 oktober 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-7.html
ID: 34550-IV-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2016

In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties d.d. 5 oktober om een reactie op de uitslag van de verkiezingen op Sint Maarten en Curaçao, inclusief appreciatie van de gevolgen daarvan voor het Koninkrijk, bericht ik als volgt.

Meteen na de verkiezingen op Sint Maarten werd bekend dat de National Alliance en United People’s Party een coalitie zullen vormen voor de nieuwe regering van Sint Maarten. De Gouverneur heeft de heer William Marlin gevraagd om als formateur op te treden en een nieuw kabinet te formeren. Het eindverslag van het formatieproces dient uiterlijk 27 oktober 2016 gepresenteerd te worden. De nieuwe Staten worden beëdigd op 31 oktober.

Op Curaçao is de Gouverneur op vrijdag 7 oktober gestart met de consultaties met het oog op de vorming van een nieuwe regering op basis van de uitkomst van de verkiezingen. Op 10 oktober wordt de definitieve uitslag verwacht. De nieuwe Staten treden aan op 2 november.

De ontwikkelingen op Sint Maarten en Curaçao volg ik met belangstelling.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk