Wetsvoorstel 33962 - 16 juni 2014
Indieners: Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 juli 2015
Status: Aangenomen
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag van een wetgevingsoverleg
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief commissie
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Brief Presidium
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - technische briefing
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd