Wetsvoorstel 33962 - 16 juni 2014
Indieners: Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), van Schultz Haegen-Maas Geesteranus , Stef Blok (minister zonder portefeuille ) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 juli 2015
Status: Aangenomen
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een wetgevingsoverleg
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Amendement
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief commissie
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering
Amendement
Brief Presidium
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)