Kamerstuk 33962-132

Motie van het lid Ronnes over instemmingsrecht van de gemeenteraad bij afwijking van het omgevingsplan

Dossier: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Gepubliceerd: 24 juni 2015
Indiener(s): Erik Ronnes (CDA)
Onderwerpen: ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-132.html
ID: 33962-132

34,7 %
65,3 %

CDA

PvdA

50PLUS

Van Vliet

VVD

PvdD

Houwers

GL

GrBvK

D66

Klein

GrKÖ

SP

SGP

PVV

CU


Nr. 132 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 24 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is in de gemeente en mitsdien betrokken dient te worden bij afwijking van het door hem vastgestelde omgevings- en visieplan als bedoeld in de Omgevingswet;

verzoekt de regering, bij de aanwijzing van bestuursorganen die een recht van instemming krijgen ten aanzien van bepaalde besluiten (art. 16.15 Omgevingswet), de gemeenteraad niet slechts een adviesrol bij afwijkingen van het omgevingsplan te geven, doch instemmingsrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes