Wetsvoorstel 31704 - 16 september 2008
Indieners: Wouter Bos (viceminister-president , minister financiën) (PvdA), Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiën) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 november 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Amendement
Nota van wijziging
Amendement
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag van een wetgevingsoverleg
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - plenair debat
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Amendement
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [en afdoen]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport