Kamerstuk 31704-75

Gew motie Tang over het niet fiscaal ontmoedigen van sparen (t.v.v. 31 704, nr. 51)

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Gepubliceerd: 20 november 2008
Indiener(s): Paul Tang (PvdA)
Onderwerpen: belasting economie financiƫn overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-75.html
ID: 31704-75

61,3 %
38,7 %

SP

Lid-Verdonk

SGP

GL

PvdD

CDA

VVD

PVV

CU

D66

PvdA


31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 75
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TANG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 51

Voorgesteld 25 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een euro op een spaarrekening in waarde daalt door inflatie en vermogensrendementsheffing;

overwegende, dat mensen meer vertrouwen op een spaarrekening en het rendement daarop naarmate hun vermogen kleiner is,

van mening, dat het belangrijk is dat sparen fiscaal niet ontmoedigd wordt;

verzoekt de regering om te onderzoeken of het gemiddelde rendement lager is naarmate vermogen op spaarrekeningen staat in plaats van via andere beleggingsmogelijkheden wordt belegd;

verzoekt de regering voor 1 april 2009 te komen met voorstellen om zeker bij gebleken ongelijkheid tussen diverse beleggingsmogelijkheden het sparen via een spaarrekening niet fiscaal te ontmoedigen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Tang