Stemming

Gewijzigd amedement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 21 over het schrappen van de vliegbelasting

14,7 %
85,3 %


SP

SGP

PvdA

CU

VVD

Lid-Verdonk

PVV

GL

D66

PvdD

CDA


31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 43
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID REMKES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 19 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel IX, onderdelen A en B, komt te luiden:

A. In artikel 1 worden de onderdelen f en g vervangen door:

f. een verpakkingenbelasting.

B. Hoofdstuk VII vervalt.

II

Artikel XXIX, vijfde lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement behelst het schrappen van de vliegbelasting. Het betekent een structurele derving van € 306 mln per jaar. De financiële dekking hiervoor kan worden gevonden in de voorstellen die de VVD-fractie in de tegenbegroting heeft gedaan. De vliegtuigbelasting betekent een onwenselijke aantasting van de positie van Nederlandse luchthavens en luchtvaartmaatschappijen en leidt daarnaast tot een onwenselijke verhoging voor vertrekkende reizigers van de ticketprijs.

Remkes


Gewijzigd amedement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 21 over het schrappen van de vliegbelasting

2008-11-19
Dossier: 31704
Indiener(s): Johan Remkes (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn luchtvaart verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-43.html