Kamerstuk 31704-63

Motie-Remkes over de effecten van de grondslagwijziging van de bpm

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Gepubliceerd: 19 november 2008
Indiener(s): Johan Remkes (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-63.html
ID: 31704-63

20,7 %
79,3 %

GL

SP

PVV

VVD

PvdD

D66

Lid-Verdonk

PvdA

CU

CDA

SGP


31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 63
MOTIE VAN HET LID REMKES

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de effecten van de grondslagwijziging van de BPM in belangrijke mate nog onduidelijk zijn;

verzoekt de regering in overleg met de autobranche nader onderzoek te doen naar de effecten van deze grondslagwijziging op de volgende terreinen:

– bijdrage aan de CO2-doelstelling van het kabinet in 2020;

– de automarkt;

– de restwaardeontwikkeling van het bestaande wagenpark;

verzoekt de regering daarover uiterlijk in juni 2009 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remkes