Kamerstuk 31704-57

Motie-Omtzigt/Cramer over een specifiek nut beogende instelling

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Gepubliceerd: 19 november 2008
Indiener(s): Ernst Cramer (CU), Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-57.html
ID: 31704-57

94,0 %
6,0 %

D66

CDA

PvdA

PvdD

SP

SGP

Lid-Verdonk

VVD

PVV

CU

GL


31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 57
MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN CRAMER

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat sportverenigingen, niet-commerciële buurt- en dorpshuizen, jeugdgroepen, en andere maatschappelijke organisaties en verenigingen van onschatbare waarde zijn voor de samenleving en ook als zodanig in de waardencatalogus benoemd zullen worden;

van mening, dat burgers die willen participeren in deze verenigingen en organisaties, daartoe volop de gelegenheid moeten hebben en niet gehinderd mogen worden door regelgeving;

van mening, dat deze verenigingen en organisaties erop mogen vertrouwen dat de overheid hen faciliteert;

verzoekt de regering voor 1 april met een voorstel te komen voor een Specifiek Nut Beogende Instelling, waarbij vrijstelling voor schenk- en erfrecht geregeld zijn, evenals gebruik van vrijwilligersregelingen, zo mogelijk een geïndexeerde btw-vrijstelling, een Arbo-vrijstelling en andere zaken die helpen deze verenigingen en organisaties volledig tot hun recht te laten komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Cramer