Kamerstuk 31704-89

Gew motie Omtzigt c.s. over de toegankelijkheid van ouderschapsverlof en ouderschapsverlofkorting (t.v.v. 31 704, nr. 87)

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Gepubliceerd: 2 juli 2009
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Anja Timmer (PvdA), Ernst Cramer (CU)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-89.html
ID: 31704-89

79,3 %
20,7 %

CU

PvdA

PVV

PvdD

VVD

SGP

D66

CDA

GL

Lid-Verdonk

SP


31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 89
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 87

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering het ouderschapsverlof en de ouderschapsverlofkorting heeft uitgebreid van 13 naar 26 weken;

constaterende, dat een zeer grote groep ouders de ouderschapsverlofkorting niet kan verzilveren, wanneer zij de maximale 26 weken verlof opnemen in een jaar;

van mening, dat het wenselijk is dat iedereen tijdens het spitsuur van het leven, ouderschapsverlof ook effectief kan opnemen en gebruik kan maken van de ouderschapsverlofkorting;

verzoekt de regering voor 1 september 2009 met voorstellen te komen, waardoor het ouderschapsverlof en de ouderschapsverlofkorting voor iedere ouder toegankelijk en volledig opneembaar worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Timmer

Cramer