Gepubliceerd: 16 september 2008
Indiener(s): Wouter Bos (viceminister-president , minister financiën) (PvdA), Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiën) (CDA)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-1.html
ID: 31704-1

31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

16 september 2008

Beatrix