Kamerstuk 31704-52

Motie Tony van Dijck over verlaging van het belastingtarief van de tweede schijf

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Gepubliceerd: 19 november 2008
Indiener(s): Teun van Dijck (PVV)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-52.html
ID: 31704-52

6,0 %
94,0 %

Lid-Verdonk

PvdA

PvdD

CU

D66

VVD

GL

CDA

SP

PVV

SGP


31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 52
MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het Belastingplan 2009 het belastingtarief van de tweede schijf op inkomen uit arbeid weer wordt verhoogd;

overwegende, dat een verlaging van dit tarief noodzakelijk is om werkende burgers meer koopkracht te bieden en om te voorkomen dat de economie verder krimpt;

verzoekt de regering om het tarief in de tweede schijf te verlagen met 4% voor alle burgers (inclusief 65-plussers) en de dekking hiervoor te zoeken in de tegenbegroting van de PVV,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck