Kamerstuk 31704-77

Onbelaste kilometervergoeding

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Gepubliceerd: 29 december 2008
Indiener(s): Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiƫn) (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-77.html
ID: 31704-77

31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 77
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 december 2008

Tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2009 op 19 november jl. heb ik de Kamer toegezegd enige achterliggende cijfermatige informatie te doen toekomen betreffende de berekeningen van de autokosten per kilometer door de ANWB en het Nibud. In de bijlage treft u deze gegevens aan1.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.