Kamerstuk 31704-65

Motie-Koser Kaya/Remkes over proportionaliteit bij het heffen van rente

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Gepubliceerd: 19 november 2008
Indiener(s): Johan Remkes (VVD), Fatma Koşer Kaya (D66)
Onderwerpen: belasting financiën organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-65.html
ID: 31704-65

31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 65
MOTIE VAN DE LEDEN KOşER KAYA EN REMKES

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Belastingdienst heffingsrente in rekening brengt en vergoedt;

constaterende, dat de staatssecretaris van Financiën toegezegd heeft, hier onderzoek naar te doen;

verzoekt de regering ook de proportionaliteit van het heffen van rente bij een fout van de Belastingdienst expliciet mee te nemen in dit onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Remkes