Kamerstuk 31704-41

Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 29 om de bedragen van de zelfstandigenaftrek volledig te indexeren

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Gepubliceerd: 19 november 2008
Indiener(s): Johan Remkes (VVD)
Onderwerpen: belasting economie financiƫn ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-41.html
ID: 31704-41
Origineel: 31704-29

31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 41
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID REMKES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29

Ontvangen 19 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt «10,5%» vervangen door: 10,4%.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de bedragen van de zelfstandigenaftrek in tegenstelling tot 2008 per 1 januari 2009 volledig worden geïndexeerd. Dit betekent een derving van € 17 mln. Deze derving wordt gedekt door de MKB-winstvrijstelling niet met 0,7%-punt te verhogen naar 10,7%, maar met 0,4%-punt naar 10,4%.

Iedere schijn moet vermeden worden dat met bevriezing van de zelfstandigenaftrek vooruitgelopen wordt op de in het Belastingplan 2009 aangekondigde geleidelijke beëindiging van de zelfstandigenaftrek ten gunste van de MKB-winstvrijstelling.

Remkes