Gepubliceerd: 9 oktober 2008
Indiener(s): Wouter Bos (viceminister-president , minister financiën) (PvdA), Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiën) (CDA)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-5.html
ID: 31704-5

31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 9 oktober 2008

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel F, wordt «Artikel 3.79a» vervangen door: artikel 3.79a

II

In artikel VII, onderdeel B, aanhef, wordt «gewijzigd.» vervangen door: gewijzigd:.

III

In artikel IX, onderdeel K, aanhef, wordt «gewijzigd.» vervangen door: gewijzigd:.

IV

In artikel XIV, onderdeel A, punt 1, eerste lid (nieuw), tweede tabel, derde kolom, wordt de zinsnede «bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking het in kolom» vervangen door: bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking, het in kolom.

V

In artikel XV, aanhef, wordt «Artikel 9» vervangen door: Artikel 9.

VI

In artikel XV, punt 1, eerste lid (nieuw), tweede tabel, derde kolom, wordt de zinsnede «bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking het in kolom» vervangen door: bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking, het in kolom.

VII

In artikel XVI, onderdeel A, punt 1, eerste lid (nieuw), tweede tabel, derde kolom, wordt de zinsnede «bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking het in kolom» vervangen door: bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking, het in kolom.

VIII

In artikel XVII, onderdeel A, punt 1, eerste lid (nieuw), tweede tabel, derde kolom, wordt de zinsnede «bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking het in kolom» vervangen door: bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking, het in kolom.

IX

In artikel XVIII, onderdeel F, punt 2, vijfde lid (nieuw), onderdeel a, b en c, wordt «Euro» vervangen door: EURO.

X

In artikel XXVIII wordt de zinsnede «vindt bij begin van het kalenderjaar 2009» vervangen door: vindt bij het begin van het kalenderjaar 2009.

XI

In artikel XXVIII wordt «de bedragen» vervangen door: de bedragen,.