Kamerstuk 31704-55

Motie-Cramer over de invoering van een tarief voor stakingswinst

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Gepubliceerd: 19 november 2008
Indiener(s): Ernst Cramer (CU)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-55.html
ID: 31704-55

61,3 %
38,7 %

SGP

VVD

GL

PVV

CDA

PvdA

SP

D66

CU

Lid-Verdonk

PvdD


31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 55
MOTIE VAN HET LID CRAMER

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat met de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 de bijzondere tarieven voor stakingswinsten zijn komen te vervallen;

constaterende, dat stakingswinsten meestal voor het grootste deel bestaan uit fiscale boekwinsten op onroerend goed en dientengevolge vaak voor een substantieel deel uit inflatiewinst bestaan (wat in wezen geen reële winst is maar schijnwinst);

voorts constaterende, dat deze winsten vaak in de loop van een groot aantal jaren zijn ontstaan, maar in een keer belast worden, waardoor er meestal grotendeels wordt afgerekend tegen het toptarief;

is van mening, dat IB-ondernemers een lagere belastingdruk zouden moeten hebben ten aanzien van stakingswinsten;

verzoekt de regering voor Prinsjesdag 2009 met een analyse te komen naar de mogelijkheid van het invoeren van een stakingswinsttarief van maximaal 40%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cramer