Stemming

Gew motie Omtzigt en Weekers over tegemoetkomende regeling ter compensatie van het accijnsverschil (t.v.v. 31 704, nr. 88)

73,3 %
26,7 %


PvdD

CU

GL

SP

PVV

D66

Lid-Verdonk

VVD

SGP

CDA

PvdA


31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 90
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN WEEKERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 88

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er enkele, grote, voor de Nederlandse geschiedenis relevante historische vliegtuigen zijn die een belangrijk onderdeel vormen van het Nederlands cultureel erfgoed en waarbij behoud van operationeel mobiel erfgoed op de voorgrond staat;

overwegende, dat door het feit dat deze historische vliegtuigen op lichte brandstoffen vliegen en de accijnsdruk op deze historische vliegtuigen onevenredig veel hoger is dan vliegtuigen die op kerosine vliegen;

overwegende, dat dit ertoe zou kunnen leiden dat deze Nederlandse historische vliegtuigen niet meer in de lucht kunnen worden gehouden en dus niet meer werkend kunnen worden gedemonstreerd;

verzoekt de regering voor de Miljoenennota 2010 met een voorstel voor een tegemoetkomende regeling ter compensatie van het accijnsverschil tussen kerosine en lichte brandstoffen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Weekers


Gew motie Omtzigt en Weekers over tegemoetkomende regeling ter compensatie van het accijnsverschil (t.v.v. 31 704, nr. 88)

2009-07-02
Dossier: 31704
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Frans Weekers (VVD)
Onderwerpen: belasting energie financiƫn luchtvaart natuur en milieu verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-90.html