Wetsvoorstel 31700-X - 16 september 2008

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Brief regering
Brief regering
Mededeling
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Verslag
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Verslag
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Motie
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Verslag
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Betrokken - bij begrotingsoverleg (achteraf agenderen)
Betrokken - bij begrotingsoverleg (achteraf agenderen)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Motie
Motie
Inbreng - feitelijke vragen
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Brief regering
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)