Stemming

Motie Verdonk / Brinkman over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Defensie

6,7 %
93,3 %


SGP

VVD

PvdA

Verdonk

D66

CU

GL

SP

PvdD

CDA

PVV


31 700 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009

nr. 83
MOTIE VAN DE LEDEN VERDONK EN BRINKMAN

Voorgesteld 22 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van Defensie door onhandig optreden zijn gezag en het vertrouwen in hem onder de troepen ernstig heeft ondermijnd;

overwegende, dat dit gezag en het vertrouwen dat de troepen in hun politieke leiding moeten hebben essentieel is voor hun veiligheid en voor een goed resultaat van de missies;

zegt het vertrouwen in de minister van Defensie op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verdonk

Brinkman


Motie Verdonk / Brinkman over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Defensie

2009-01-22
Dossier: 31700-X
Indiener(s): Hero Brinkman (PVV), Rita Verdonk (Lid-Verdonk)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-X-83.html