Kamerstuk 31700-X-82

Motie Van Bommel / Boekestijn over geen grote Nederlandse missie in Afghanistan na 2010

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 22 januari 2009
Indiener(s): Arend Jan Boekestijn (VVD), Harry van Bommel (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-X-82.html
ID: 31700-X-82

43,3 %
56,7 %

D66

PvdA

PVV

SP

PvdD

SGP

CU

Verdonk

CDA

VVD

GL


31 700 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009

nr. 82
MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOMMEL EN BOEKESTIJN

Voorgesteld 22 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de Nederlandse krijgsmacht reeds zwaar is belast;

spreekt uit dat er geen nieuwe grote Nederlandse missie in Afghanistan zal zijn na 2010,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Boekestijn