Stemming

Motie Van Velzen over afstand nemen van de uitspraken van kolonel Van Happen

22,7 %
77,3 %


CDA

SGP

PVV

CU

PvdA

Verdonk

VVD

GL

PvdD

D66

SP


31 700 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009

nr. 38
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN

Voorgesteld 27 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de plaatsvervangend commandant van de Awacs-basis, Kolonel Van Happen, uitspraken heeft gedaan over de inwoners van Onderbanken die al geruime tijd ernstige overlast ondervinden van de Awacs-vluchten;

van mening, dat de uitspraken zoals die in het Limburgs Dagblad op 20 november jl. stonden, namelijk dat «....de groep geen dialoog wil maar uit is op ruzie en sluiting van de basis», «Ze gebruiken de bomenkap als hefboom om hun zin te krijgen» en «De NAVO is niet van plan te vertrekken. We blijven hier tot 2035. Al zouden andere landen ons graag willen hebben», onnodig kwetsend zijn voor deze 40 000 mensen;

verzoekt de regering afstand te nemen van deze uitspraken van Kolonel van Happen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen


Motie Van Velzen over afstand nemen van de uitspraken van kolonel Van Happen

2008-11-27
Dossier: 31700-X
Indiener(s): Krista van Velzen (SP)
Onderwerpen: begroting defensie financiƫn geluid internationaal luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-X-38.html