Stemming

Motie Poppe / Van Velzen over onderzoek naar de kosten van de Nederlandse missie in Uruzgan

28,7 %
71,3 %


PVV

SGP

GL

CU

SP

Verdonk

D66

PvdA

CDA

VVD

PvdD


31 700 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009

nr. 36
MOTIE VAN DE LEDEN POPPE EN VAN VELZEN

Voorgesteld 27 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de kosten voor de Nederlandse missie in Uruzgan gedurende de uitvoering daarvan fors zijn opgelopen;

constaterende, dat de Algemene Rekenkamer in 1997 reeds een rapport uitbracht over de kosten van militaire missies en daarbij concludeerde dat «een aantal direct aan de deelname aan vredesoperaties toe te schrijven uitgaven ten onrechte niet als additioneel zijn aangemerkt»;

van mening, dat het noodzakelijk is, volledig overzicht te krijgen van alle additionele kosten van de missie in Afghanistan, waaronder ook de verwachte kosten voor nazorg aan gewonden en slachtoffers met blijvend letsel;

besluit overeenkomstig artikel 21.a.3 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek in het stellen naar de totale kosten van de Nederlandse missie in Uruzgan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Poppe

Van Velzen


Motie Poppe / Van Velzen over onderzoek naar de kosten van de Nederlandse missie in Uruzgan

2008-11-27
Dossier: 31700-X
Indiener(s): Krista van Velzen (SP), Remi Poppe (SP)
Onderwerpen: begroting defensie financiƫn internationaal militaire missies
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-X-36.html