Stemming

Nader gew motie Boekestijn c.s. over verruiming van de HGIS-afspraken (t.v.v. 31 700 X, nr. 64)

75,3 %
24,7 %


VVD

Verdonk

SP

PvdD

PvdA

SGP

D66

CDA

CU

GL

PVV


31 700 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009

nr. 65
NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BOEKESTIJN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 64

Voorgesteld 2 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat volgens de thans geldende afspraken binnen de HGIS niet alle additionele kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties vanuit de daarvoor bestemde voorziening op de HGIS-begroting gefinancierd kunnen worden, zoals reservedelen van en slijtage aan voertuigen;

constaterende, dat om die reden bij de operatie in Uruzgan voorzien moest worden in financiering van extra kosten vanuit de algemene middelen, door middel van de Van Geel-, Bos- en gereedstellingsgelden;

verzoekt de regering bij de evaluatie van de missie in Afghanistan ook de vraag mee te nemen of het wenselijk is om de HGIS-afspraken te verruimen ten aanzien van de financiering van de crisisbeheersingsoperaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Boekestijn

Van der Staaij

Knops


Nader gew motie Boekestijn c.s. over verruiming van de HGIS-afspraken (t.v.v. 31 700 X, nr. 64)

2008-12-01
Dossier: 31700-X
Indiener(s): Arend Jan Boekestijn (VVD), Raymond Knops (CDA), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn internationaal militaire missies
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-X-65.html