Stemming

Gew motie De Krom en Verdonk over het ongedaan maken van de aanstelling van een geestelijk verzorger die een reeks radicale uitspraken heeft gedaan (t.v.v. 31 700 X, nr. 102)

51,8 %
41,2 %


PvdA

VVD

PVV

CU

SGP

CDA

CDA

SP

PvdA

CDA

PvdA

D66

CDA

CDA

PvdA

CDA

PVV

CDA

PvdA

CDA

SP

SP

PVV

VVD

SP

CU

CDA

VVD

SP

GL

CU

PvdA

PvdA

CDA

SP

SP

VVD

VVD

SP

PVV

CDA

CDA

GL

CDA

PvdA

CDA

PvdA

PvdA

SP

CDA

SP

CDA

CU

CDA

CDA

CDA

SP

GL

SP

PvdA

SP

PvdA

VVD

SP

CDA

CDA

CDA

SP

CDA

SP

CU

PvdA

SP

CDA

PvdA

CDA

CDA

PvdA

VVD

CDA

PvdA

PVV

CDA

VVD

PvdA

PVV

PvdA

PvdA

Verdonk

GL

PvdA

CDA

D66

VVD

SP

PVV

PvdA

PvdA

PvdA

GL

CDA

PVV

VVD

SP

PvdA

D66

SP

SP

PvdA

CU

VVD

CDA

VVD

CDA

VVD

PvdD

PvdA

SP

VVD

VVD

CDA

SGP

VVD

PvdA

CDA

CDA

GL

PvdA

PvdA

GL

VVD

VVD

CDA

PvdA

CDA

SP

PvdA

PvdD

CDA

PvdA

VVD

CDA

VVD

PvdA

CDA

CDA

SP

PVV

VVD

SP


31 700 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009

nr. 107
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DE KROM EN VERDONK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102

Voorgesteld 21 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het vanzelfsprekend is dat er geestelijk verzorgers binnen Defensie werkzaam zijn, van welke geloofsovertuiging dan ook, en dus ook geestelijk verzorgers die Defensiepersoneel met een islamitische geloofsovertuiging sociaal en spiritueel kunnen bijstaan;

overwegende, dat geestelijk verzorgers binnen de krijgsmacht een cruciale vertrouwensfunctie vervullen;

overwegende, dat van alle geestelijk verzorgers daarom een onomstreden basisloyaliteit tegenover de krijgsmacht kan worden verlangd;

overwegende, dat de betreffende Islamitisch geestelijk verzorger een reeks radicale uitspraken heeft gedaan die hiermee in strijd zijn;

verzoekt de regering de aanstelling van de betreffende geestelijk verzorger onmiddellijk ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Krom

Verdonk


Gew motie De Krom en Verdonk over het ongedaan maken van de aanstelling van een geestelijk verzorger die een reeks radicale uitspraken heeft gedaan (t.v.v. 31 700 X, nr. 102)

2009-04-21
Dossier: 31700-X
Indiener(s): Rita Verdonk (Verdonk), Paul de Krom (VVD)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-X-107.html