Kamerstuk 31700-X-22

Lijst van vragen en antwoorden over de opleiding met 24-uurs opvang bij Defensie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009


31,3 %
68,7 %

Lid-Verdonk

SP

GL

D66

PvdD

VVD

CU

CDA

PVV

SGP

PvdA


31 700 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009

nr. 22
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN C.S.

Voorgesteld 11 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van Defensie zijn eigen beveiligingsautoriteit heeft verzocht de beveiliging van militaire bases te onderzoeken;

van mening, dat het goed zou zijn als er daarnaast extern onderzoek plaatsvindt;

overwegende, dat de Algemene Rekenkamer in 2004 de beveiliging van «militaire objecten» onderzocht heeft en dit in 2005 herhaald werd;

besluit, de Algemene Rekenkamer te verzoeken de beveiliging van militaire terreinen nogmaals te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Pechtold

Halsema

Brinkman