Wetsvoorstel 36274 - 13 december 2022
Indieners: Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66), Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 juli 2023
Status: Aangenomen
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - aangenomen
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - technische briefing
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
In handen van commissie stellen (algemeen)