Wetsvoorstel 36274 - 13 december 2022
Indieners: Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66), Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Er zullen twee rapporteurs worden benoemd, een van de coalitie en een van de oppositie De leden die belangstelling hebben getoond zullen onderling uitmaken wie de rapporteurs worden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
In handen van commissie stellen (algemeen)