Stemming

Motie van het lid Teunissen over in het Belastingplan 2024 een wettelijke basis creëren voor een bijdrage van grote vervuilers aan het Klimaatfonds

27,3 %
72,7 %


GL

DENK

PvdD

Omtzigt

CU

BIJ1

BBB

JA21

Fractie Den Haan

D66

FVD

VVD

Groep Van Haga

PvdA

SP

Volt

PVV

SGP

CDA


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN

Voorgesteld 4 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het principe «de vervuiler betaalt» een onmisbaar onderdeel is van rechtvaardig klimaatbeleid;

overwegende dat de bestedingen van het Klimaatfonds voor rekening komen van huidige en toekomstige generaties;

verzoekt de regering in het Belastingplan 2024 een wettelijke basis te creëren voor een bijdrage van grote vervuilers aan het Klimaatfonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Motie van het lid Teunissen over in het Belastingplan 2024 een wettelijke basis creëren voor een bijdrage van grote vervuilers aan het Klimaatfonds

2023-07-04
Dossier: 36274
Indiener(s): Christine Teunissen (PvdD)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-40.html