Kamerstuk 36274-39

Motie van het lid Futselaar over geen subsidiƫring van waterstof tot helder is hoe de regering de aanbevelingen over publieke-private samenwerking uit "Groningers boven gas" waarborgt

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Gepubliceerd: 4 juli 2023
Indiener(s): Frank Futselaar (SP)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-39.html
ID: 36274-39

25,3 %
74,0 %

CU

Volt

Omtzigt

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

PvdA

VVD

PVV

DENK

BBB

CDA

PvdD

SP

SGP

FVD

JA21

BIJ1

D66

GL


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 4 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet van plan is om 7,5 miljard uit te geven aan de ontwikkeling van waterstof;

constaterende dat de Kamer aanbeveling 8 van het rapport «Groningers boven gas» heeft omarmd dat toekomstige publieke-private samenwerkingen beter vormgegeven moeten worden;

verzoekt de regering niet over te gaan tot subsidiëring tot helder is hoe zij die aanbeveling waarborgt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar