Kamerstuk 36274-21

Amendement van het lid Grinwis c.s. over toevoeging van de doelen circulaire technieken en koolstofvastlegging in de gebouwde omgeving

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)


81,3 %
18,7 %

Omtzigt

PvdA

PVV

JA21

BBB

PvdD

Groep Van Haga

GL

BIJ1

SGP

D66

Volt

CDA

VVD

FVD

CU

Fractie Den Haan

SP

DENK


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S.

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt na «broeikasgas-reducerende» ingevoegd «en circulaire»;

2. In onderdeel c wordt «en van hernieuwbare energie» vervangen door «, van hernieuwbare energie en van koolstofvastlegging».

Toelichting

Dit amendement verduidelijkt de doelen van het Klimaatfonds door er circulaire technieken (onderdeel b) en koolstofvastlegging in de gebouwde omgeving (onderdeel c) aan toe te voegen. Hiermee is duidelijk dat de beschikbare middelen uit het fonds ook aan deze doelen kunnen bijdragen.

Circulariteit is een logische aanvulling op technieken voor hernieuwbare energie en CO2-besparing, omdat er via circulariteit CO2 bespaard kan worden over de hele keten (inclusief scope 3-emissies). Denk hierbij aan de maatregel circulaire plastic ketens uit het Aanvullend Klimaatpakket.

Biobased bouwen is daarnaast een essentiële stap naar een klimaatneutrale samenleving, omdat hiermee CO2 langdurig in gebouwen kan worden opgeslagen én het gebruik van bouwmaterialen met een nadelige klimaatimpact wordt verminderd.

Grinwis Boucke Erkens Bontenbal