Stemming

Motie van de leden Grinwis en Stoffer over in het Meerjarenprogramma Klimaatfonds inzetten op synergie tussen alle ingezette relevante sporen, programma's en financiële arrangementen

83,3 %
16,7 %


SP

VVD

GL

BIJ1

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

DENK

Omtzigt

PvdA

PvdD

BBB

CDA

D66

PVV

SGP

CU

JA21

Volt

FVD


Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN STOFFER

Voorgesteld 4 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met behulp van een veelheid aan sporen en programma's, zoals PIDI, TIKI en PEH, en financiële arrangementen, zoals het Klimaatfonds, SDE++, Groeifonds, transitiefonds en Invest-NL, klimaatmaatregelen (mede) mogelijk worden gemaakt;

overwegende dat het met deze veelheid aan sporen, programma's en financiële arrangementen niet eenvoudig is voor de Kamer om door de vele bomen het klimaatbos te blijven zien;

verzoekt de regering om in het jaarlijkse Meerjarenprogramma Klimaatfonds dan wel in de jaarlijkse Klimaatnota overzicht te bieden, samenhang aan te brengen en in te zetten op synergie tussen alle ingezette relevante sporen, programma's en financiële arrangementen, waardoor de Kamer haar controlerende taak en budgetrecht beter kan uitoefenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grinwis

Stoffer


Motie van de leden Grinwis en Stoffer over in het Meerjarenprogramma Klimaatfonds inzetten op synergie tussen alle ingezette relevante sporen, programma's en financiële arrangementen

2023-07-04
Dossier: 36274
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Pieter Grinwis (CU)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-45.html