Stemming

Amendement van het lid Teunissen ter vervanging van nr. 26 over toevoeging van het verminderen van het totale energieverbruik aan de bestedingsdoelen van het Klimaatfonds

40,7 %
59,3 %


Fractie Den Haan

SGP

Volt

PVV

CDA

JA21

Omtzigt

BBB

FVD

GL

BIJ1

SP

PvdA

PvdD

CU

Groep Van Haga

VVD

DENK

D66


Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID TEUNISSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 261

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 2, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. het verminderen van het totale energieverbruik.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het verminderen van het totale energieverbruik wordt toegevoegd aan de bestedingsdoelen van het Klimaatfonds. In de instellingswet wordt nu gestuurd op het stimuleren van de implementatie van technieken voor energie-efficiëntie in het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving. Maar een hogere energie-efficiëntie betekent slechts dat er minder energie wordt verbruikt voor hetzelfde resultaat. Bovendien kan het verminderen van het totale energieverbruik ook op een andere manier worden bereikt dan met technieken in het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving. Er kan bijvoorbeeld worden afgezien van bepaalde activiteiten of productieprocessen.

Teunissen


Amendement van het lid Teunissen ter vervanging van nr. 26 over toevoeging van het verminderen van het totale energieverbruik aan de bestedingsdoelen van het Klimaatfonds

2023-07-05
Dossier: 36274
Indiener(s): Christine Teunissen (PvdD)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-48.html