Stemming

Amendement van het lid Futselaar over het terugbetalen van financiële middelen bij winst

24,0 %
76,0 %


PvdD

CU

JA21

BBB

Gündogan

Omtzigt

FVD

SP

Groep Van Haga

VVD

Volt

D66

DENK

Fractie Den Haan

GL

PVV

BIJ1

SGP

CDA

PvdA


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 3 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Onze Minister kan slechts oordelen dat een maatregel waarbij financiële middelen aan bedrijven beschikbaar worden gesteld, kan worden gefaciliteerd, indien bij deze maatregel als voorwaarde voor de verkrijging van de middelen aan het bedrijf wordt gesteld dat het bedrijf bij het behalen van winst als gevolg van de middelen, de financiële middelen, of een deel daarvan, maar niet meer dan de gemaakte winst, terugbetaalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat subsidie die via het Klimaatfonds wordt verstrekt aan private ondernemingen de vorm van een renteloze lening krijgt, die wordt terugbetaald als de subsidie rendement oplevert. Het Klimaatfonds heeft deels tot doel om nieuwe energievormen te bevorderen en daarvoor is belastinggeld een motor voor de start van investeringen of voor de zogenaamde «onrendabele top». Dit amendement komt voort uit de gedachte dat de deelnemende staat geen belastinggeld weggeeft als de investeringen leiden tot winstgevende producten en/of productie. Wel staat zij garant voor als de investeringen niet leiden tot winst.

Futselaar


Amendement van het lid Futselaar over het terugbetalen van financiële middelen bij winst

2023-07-03
Dossier: 36274
Indiener(s): Frank Futselaar
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-12.html