Stemming

Amendement van het lid Futselaar over het terugbetalen van financiële middelen bij winst

24,0 %
76,0 %


PvdA

BIJ1

VVD

PVV

Volt

Omtzigt

JA21

GL

Fractie Den Haan

BBB

D66

CU

PvdD

CDA

SP

FVD

DENK

Groep Van Haga

SGP


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 3 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Onze Minister kan slechts oordelen dat een maatregel waarbij financiële middelen aan bedrijven beschikbaar worden gesteld, kan worden gefaciliteerd, indien bij deze maatregel als voorwaarde voor de verkrijging van de middelen aan het bedrijf wordt gesteld dat het bedrijf bij het behalen van winst als gevolg van de middelen, de financiële middelen, of een deel daarvan, maar niet meer dan de gemaakte winst, terugbetaalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat subsidie die via het Klimaatfonds wordt verstrekt aan private ondernemingen de vorm van een renteloze lening krijgt, die wordt terugbetaald als de subsidie rendement oplevert. Het Klimaatfonds heeft deels tot doel om nieuwe energievormen te bevorderen en daarvoor is belastinggeld een motor voor de start van investeringen of voor de zogenaamde «onrendabele top». Dit amendement komt voort uit de gedachte dat de deelnemende staat geen belastinggeld weggeeft als de investeringen leiden tot winstgevende producten en/of productie. Wel staat zij garant voor als de investeringen niet leiden tot winst.

Futselaar


Amendement van het lid Futselaar over het terugbetalen van financiële middelen bij winst

2023-07-03
Dossier: 36274
Indiener(s): Frank Futselaar (SP)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-12.html