Kamerstuk 36274-26

Amendement van het lid Teunissen over toevoeging van het verminderen van het totale energieverbruik aan de bestedingsdoelen van het Klimaatfonds

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Gepubliceerd: 4 juli 2023
Indiener(s): Christine Teunissen (PvdD)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-26.html
ID: 36274-26

Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID TEUNISSEN

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 2, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. het verminderen van het totale energieverbruik.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het verminderen van het totale energieverbruik wordt toegevoegd aan de bestedingsdoelen van het Klimaatfonds. In de instellingswet wordt nu gestuurd op het stimuleren van de implementatie van technieken voor energie-efficiëntie in het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving. Maar een hogere energie-efficiëntie betekent slechts dat er minder energie wordt verbruikt voor hetzelfde resultaat. Ook wanneer maximale energie-efficiëntie wordt bereikt is het huidige economische systeem niet houdbaar. Bovendien kan het verminderen van het totale energieverbruik ook op een andere manier worden bereikt dan met technieken in het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving. Er kan bijvoorbeeld worden afgezien van bepaalde activiteiten of productieprocessen.

Teunissen