Kamerstuk 36274-27

Amendement van het lid Teunissen over het opnemen van biodiversiteit, volksgezondheid, de circulaire economie en een sociale en rechtvaardige klimaattransitie als toetsingscriteria

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Gepubliceerd: 4 juli 2023
Indiener(s): Christine Teunissen (PvdD)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-27.html
ID: 36274-27

26,0 %
74,0 %

SGP

CDA

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

PvdA

PVV

CU

SP

D66

BIJ1

VVD

FVD

PvdD

Volt

JA21

GL

DENK

BBB

Omtzigt


Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID TEUNISSEN

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3, derde lid, worden na onderdeel b, vier onderdelen ingevoegd, luidende:

  • ba. of bij de maatregelen risico’s voor de biodiversiteit zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt;

  • bb. of bij de maatregelen risico’s voor de volksgezondheid zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt;

  • bc. of de maatregelen bijdragen aan het bereiken van een volledig circulaire economie;

  • bd. of de maatregelen bijdragen aan een sociale en rechtvaardige klimaattransitie;.

Toelichting

Dit amendement beoogt de klimaattransitie integraal aan te pakken. Door biodiversiteit, volksgezondheid, de circulaire economie en een sociale en rechtvaardige klimaattransitie als toetsingscriteria in het Klimaatfonds op te nemen, wordt voorkomen dat het geld uit het fonds aan maatregelen wordt uitgegeven die weliswaar een positief effect kunnen hebben op één van de doelen, maar een negatief effect op andere maatschappelijke doelen. Op dit moment wordt met het Klimaatfonds uitsluitend gestuurd op een transitie naar een ander energiesysteem. Een integrale aanpak is noodzakelijk om de uitgave van zoveel belastinggeld te kunnen rechtvaardigen.

Teunissen