Stemming

Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over het stimuleren van het ontwikkelen en trainen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

83,3 %
16,7 %


PvdD

Fractie Den Haan

Omtzigt

Groep Van Haga

JA21

SP

DENK

G√ľndogan

Volt

BIJ1

BBB

SGP

CDA

FVD

VVD

CU

D66

GL

PvdA

PVV


Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN VAN DER PLAS

Voorgesteld 4 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Klimaatfonds maatregelen wil financieren die bijdragen aan de noodzakelijke klimaat- en energietransitie;

overwegende dat deze investeringen niet alleen extra geld vragen, maar ook voldoende arbeidskrachten om het werk dat voor de energietransitie nodig is uit te voeren;

overwegende dat gelet op de huidige arbeidsmarktkrapte het beschikbare arbeidspotentieel vergroot moet worden, omdat het hebben van voldoende technisch geschoold personeel van invloed is op de uitvoerbaarheid van klimaatmaatregelen;

overwegende dat hier een kans ligt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij sociaal ontwikkelbedrijven, een vak- of praktijkgerichte scholing te bieden als voorbereiding op betaald werk in het kader van de energietransitie en daarmee ook een bijdrage te leveren aan het inclusiever maken van de arbeidsmarkt;

verzoekt de regering het ontwikkelen en trainen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren en hierover, samen met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met concrete voorstellen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grinwis

Van der Plas


Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over het stimuleren van het ontwikkelen en trainen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

2023-07-04
Dossier: 36274
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB), Pieter Grinwis (CU)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-46.html