Kamerstuk 36274-11

Amendement van het lid Futselaar over toevoegen van het doel dat de gelden die beschikbaar zijn vanuit het Klimaatfonds klimaatrechtvaardig zijn

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Gepubliceerd: 3 juli 2023
Indiener(s): Frank Futselaar
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-11.html
ID: 36274-11

26,7 %
73,3 %

DENK

Groep Van Haga

VVD

SGP

PvdA

BBB

PVV

CDA

Fractie Den Haan

Omtzigt

BIJ1

GL

FVD

CU

PvdD

D66

SP

JA21

Volt


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 3 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3, derde lid, wordt na onderdeel b een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ba. de mate waarin de maatregelen en de daarmee beschikbaar gestelde financiële middelen op een rechtvaardige wijze in de samenleving worden verdeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de mate waarin is bijgedragen aan de mondiale stijging van temperatuur en verandering van klimaat en dat huishoudens met een laag inkomen niet worden benadeeld;.

Toelichting

Dit amendement voegt het noodzakelijke doel toe dat de gelden die beschikbaar zijn vanuit het Klimaatfonds klimaatrechtvaardig zijn. Een rechtvaardige manier van kosten en baten wordt uitgebreid bepleit als beleidsdoel door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en kwam ook als belangrijke pijler naar voren uit de klimaatraadpleging van de TU Delft.

Dit amendement voegt een extra toetssteen toe voor het toekennen van subsidies uit het Klimaatfonds. Deze uitgaven worden opgebracht door de belastingbetaler en die heeft helder aangegeven dat beschermen van lagere inkomens en het adagium dat de vervuiler betaalt kern van het beleid moet zijn. Met dit amendement wordt dat geregeld.

Futselaar