Kamerstuk 36274-13

Amendement van de leden Boucke en Kröger over het terugvloeien van niet uitgegeven gelden

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Gepubliceerd: 3 juli 2023
Indiener(s): Raoul Boucke (D66), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-13.html
ID: 36274-13

83,3 %
16,7 %

JA21

Omtzigt

PVV

GL

CDA

PvdD

CU

SP

VVD

Volt

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

FVD

BBB

SGP

DENK

BIJ1

PvdA

D66


Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BOUCKE EN KRÖGER

Ontvangen 3 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Bijdragen als bedoeld in het eerste lid die niet zijn besteed, komen als bijdrage als bedoeld in artikel 5, aanhef en onderdeel b, ten bate van het fonds. Onze Minister beslist gezamenlijk met Onze Minister die het aangaat over het overhevelen van de desbetreffende bijdragen naar het fonds.

Toelichting

Het Klimaatfonds is vormgegeven als overhevelingsfonds, wat betekent dat middelen vanuit de fondsbeheerder, EZK, worden overmaakt naar de uitvoerende departementen. Het kan zijn dat de departementen het toegekende budget niet opmaken aan de doelen van het fonds, bijvoorbeeld omdat de kosten te hoog werden ingeschat. Als die middelen op betreffende begroting blijven staan terwijl ze niet nodig zijn, kan dat ertoe leiden dat de middelen ingezet worden voor andere doeleinden, bijvoorbeeld het dekken van tegenvallers op betreffende begroting. Dit is een onwenselijke situatie. Dit amendement regelt dat niet bestede middelen die oorspronkelijk uit het Klimaatfonds zijn overgeheveld, terugvloeien naar het Klimaatfonds en dus niet vrij beschikbaar komen op de departementale begrotingen. Om te voorkomen dat de middelen te vroeg worden teruggehaald, wordt de fondsbeheerder hiervoor samen met de Minister van het ontvangende departement verantwoordelijk gemaakt.

Boucke Kröger