Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Boucke ter vervanging van nr. 33 over rekening houden met de gevolgen van het klimaatbeleid

83,3 %
16,7 %


VVD

BBB

SP

PvdD

FVD

PVV

CU

BIJ1

Volt

CDA

GL

Omtzigt

DENK

Groep Van Haga

PvdA

D66

JA21

SGP

Fractie Den Haan


Nr. 34 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN BOUCKE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 331

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Bij de toepassing van het derde lid, aanhef en onderdeel b, wordt rekening gehouden met de gevolgen van het klimaatbeleid, genoemd in artikel 3, tweede lid, onderdeel g, van de Klimaatwet, en de beschouwing daarover in het klimaatplan.

Toelichting

De klimaat- en energietransitie is een complexe opgave, waarbij het niet alleen gaat om het reduceren van de CO2-uitstoot, maar ook om het behouden van een betrouwbaar energiesysteem en het realiseren van een rechtvaardige en sociale transitie. Om te voorkomen dat bij het toetsen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van klimaatuitgaven mede ten opzichte van de instrumenten normeren en beprijzen de gevolgen voor onder meer de draagkracht van huishoudens en ondernemers uit het oog verloren worden, stellen de indieners voor om vast te leggen dat bij het beoordelen van maatregelen op de uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid rekening gehouden moet worden met deze gevolgen.

Stoffer Boucke


Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Boucke ter vervanging van nr. 33 over rekening houden met de gevolgen van het klimaatbeleid

2023-07-04
Dossier: 36274
Indiener(s): Raoul Boucke (D66), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-34.html